So sánh các loại hình doanh nghiệp | Dịch vụ kế toán thuế Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH MTV TM&DV TÂM BẢO TÍN Chất lượng - uy tín tại đà nẵng

0236.3662.898 | Giới thiệu 25 Đỗ Nhuận - Hòa minh - Liên Chiểu - Đà Nẵng Giờ làm việc: Thứ 2 → Thứ 7. Hỗ trợ 24/7
0236.3662.898
25 Đỗ Nhuận - Hòa minh - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Giờ làm việc: Thứ 2 → Thứ 7. Hỗ trợ 24/7

So sánh các loại hình doanh nghiệp

Bảng so sánh các loại hình doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2014 

 

Doanh nghiệp tư nhân

Công ty TNHH MTV

Công ty TNHH 2 TV trở lên

Công ty cổ phần

Công ty hợp danh

Chủ sở hữu

Là một cá nhân làm chủ và chỉ được thành lập 1 DNTN

Do một tổ chức hay một cá nhân làm chủ sở hữu

Là tổ chức hay cá nhân với số lượng từ 2 – 50 thành viên

Do các cổ đông sở hữu

Ít nhất 3 thành viên và không hạn chế

Cổ đông có thể là cá nhân hoặc tổ chức

Phải có ít nhất 2 công ty là chủ sở hữu chung và có thể có thêm thành viên góp vốn

Tư cách pháp lý

Không có tư cách pháp nhân

Có tư cách pháp nhân

Giới hạn chịu trách nhiệm

Chủ DN tư nhân có trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của DN

Chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn điều lệ.

Chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn góp

Chịu trách nhiệm hữu hạn

Thành viên góp vốn chịu trách nhiệm trên số vốn mình góp.

Thành viên hợp danh chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình.

Cách thức huy động vốn

Tài sản chủ doanh nghiệp

Không được quyền phát hành cổ phần

Không được quyền phát hành cổ phần

Có quyền phát hành chứng khoán để huy động vốn

Chử sở hữu góp hoặc thành viên góp vốn

Chuyển quyền sở hữu

Có quyền bán doanh nghiệp nhưng vẫn có trách nhiệm với các khoản nợ của DN trừ khi có thỏa thuận khác với người mua

Trong trường hợp chuyển một phần vốn điều lệ cho tổ chức cá nhân khác thì phải chuyển đổi loại hình DN sang TNHH 2 thành viên trở lên

Thành viên góp vốn được góp thêm vốn, chuyển nhượng, tăng, để thừa kế.

Có thể chuyện nhượng tự do hay giới hạn trong những điều kiện nhất định.

Thành viên hợp danh không được chuyển nhượng vốn của cá nhân công ty khác nếu không có được sự đồng ý của các thành viên hợp danh còn lại.

Lịch làm việc

  • Thứ 2 - Thứ 7: 8h00 - 19h30
  • Chủ nhật: 8h00 - 17h30

Kế toán thuế Đà Nẵng

  • 25 Đỗ Nhuận - Hòa minh - Liên Chiểu - Đà Nẵng
  • 0236.3662.898 - 0934.888.704 - 0974.888.021
  • tambaotin.dn@gmail.com
Facebook chat